บริษัท ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

UNIVERSAL PACKAGING
INTERNATIONAL Co., Ltd.

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกรูปแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการ กล่องกระดาษลูกฟูกมากกว่า 30 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกล่องที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกประเภท

กล่องฝาชิด - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

กล่องฝาชิด

Regular Slotted Container

กล่องฝาครอบ - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

กล่องฝาครอบ

Full Telescope Design Style Box

กล่องไดคัท - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

กล่องไดคัท

Die - Cut

กล่องฝาเกย - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

กล่องฝาเกย

Overlap Slotted Container

แผ่นรองลูกฟูก - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

แผ่นรองลูกฟูก

Pad

ไส้กั้นลูกฟูก - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

ไส้กั้นลูกฟูก

Partition

Packaging

INTERNATIONAL STANDARD

Get Started
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

UNIVERSAL PACKAGING
INTERNATIONAL Co.,Ltd.

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกรูปแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการกล่องกระดาษลูกฟูกมากกว่า 30 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกล่องที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกประเภท

กล่องฝาชิด - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

กล่องฝาชิด

Regular Slotted Container

กล่องฝาครอบ - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง - โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาเกย กล่องไดคัท ทุกรูปแบบ

กล่องฝาครอบ

Full Telescope Design Style Box

กล่องไดคัท -ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

กล่องไดคัท

Die - Cut

กล่องฝาเกย - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

กล่องฝาเกย

Overlap Slotted Container

แผ่นรองลูกฟูก - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

แผ่นรองลูกฟูก

Pad

ไส้กั้นลูกฟูก - ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

ไส้กั้นลูกฟูก

Partition

Packaging

INTERNATIONAL STANDARD

Get Started

โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ตามสั่ง สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณ

About Us

We Are Solutions For
Your Brand Packaging

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกรูปแบบ โดยทีมงานผู้เชียวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการกล่องกระดาษลูกฟูกมากกว่า 30 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกล่องที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกประเภท

ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกได้ครบวงจร

มีความเชี่ยวชาญการทำกล่องที่มีมาตรฐานสามารถส่งออกไปต่างประเทศ

มีกำลังการผลิตประมาณ 200,000 - 400,000 กล่องต่อวัน

ช่วยลดต้นทุนค่ากล่องให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ ได้

ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015

ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ
ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

Why Us

Accelerating Innova
tions In Packaging

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จาก UPI จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคใหม่ ๆ ประสบความสำเร็จ และสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้มากขึ้น

กล่องลังกระดาษ, โรงงานผลิตกล่องกระดาษ

Price:
UPI เข้าใจโครงสร้างต้นทุนอย่างแท้จริง ช่วยลูกค้าเลือกใช้วัสดุที่ ตอบโจทย์การใช้งาน พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ลูกค้า

ลังกระดาษขนาดใหญ่, กล่องลังกระดาษ

Sustainable Packaging:
ช่วยออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของคุณ

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก, โรงงานกระดาษลูกฟูก

Differentiation:
เราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน

ยูนิเวอร์แซล แพคเกจจิ้ง โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกรูปแบบ

Contact Us

ติดต่อขอใบเสนอราคา